2 Comments

  1. duy says:

    sao ko xem dc tap 2

Viết Bình Luận

Bình luận với lời lẽ khiếm nhã sẽ bị "ban"/block IP vĩnh viễn