Chơi gái da đen

Chơi gái da đen

Sau khi bị Thu Thủy hành hạ vì chuyện Tuyết Lê, tôi tính gác cu quy ẩn, không còn đi hành lạc giang hồ nữa. Không ngờ trời vẫn chưa tha,...
Địt vợ hàng xóm - Truyện sex 2016

Vợ hàng xóm

Tác giả: Chưa rõ Dịch: vietdung15a Truyện này em dịch xong là chay ngay vào nhà tắm…mọi người đọc cho ý kiến xem em dịch nữa không DKM!!!!mệt...
Truyện Kim Bình Mai

Kim Bình Mai

Tác giả: Theo một số nhà nghiên cứu văn học, thì tác giả là một người ở Sơn Đông không rõ họ tên, có bút hiệu là Tiếu Tiếu Sinh...