Tình yêu là gì

Tình yêu là gì ?

Tình yêu là gì ????? – Em định bắt cá hai tay đấy à? – Anh nói gì cơ? Chi quay lại tròn xoe mắt nhìn Quân. – Không phải à, đưa...