Truyện Ma Đi ngủ đi

Đi ngủ đi

Hôm ấy chỉ là một đêm hè bình thường (ờm, nếu bạn không muốn gọi một giờ đêm thì thôi, chúng ta cứ coi như là “sáng” đi hén);...