Truyện Ma Đi ngủ đi

Đi ngủ đi

Hôm ấy chỉ là một đêm hè bình thường (ờm, nếu bạn không muốn gọi một giờ đêm thì thôi, chúng ta cứ coi như là “sáng” đi hén);...
Phineas and Ferb

Phineas and Ferb

Cái chết của Phineas Mọi thứ bắt đầu vào một mùa hè bình thường như mọi mùa hè khác. Tôi vẫn thức dậy rất trễ, khoảng trưa hay chiều...
1 2 3 4