You belong with me

You belong with me

Hôm nay ngồi buồn buồn,rảnh rỗi nên viết lại câu chuyện của 1 người bạn mình để cho các bạn đọc và thử cho ý kiến xem bây giờ...