Ở Chung Nhà

Ở Chung Nhà

Đi làm ca đêm về, tôi ngủ bù đến trưa vẫn chưa thấy đã. Nếu không nghe tiếng lịch kịch chắc là tôi còn ngủ nữa, bỏ quên ăn trưa...
Tội Oan

Tội Oan

Tác giả: Kinh Bích Lịch Tôi bèn kéo mền đắp trên mình Liên ra. Thân thể thon ốm, nửa phần trần truồng, chỉ còn lại chiếc quần lót trắng...
1 2