Chị Khả Hân

Chị Khả Hân

Tự chương: Câu chuyện kể về Vĩ một cậu bé xuất chúng, lúc còn nhỏ được gửi đến nhà một người bác bên họ nội và từ đây cậu...