Những loài động vật ghê sợ nhất

Deep dark fears: Tôi là loài nhện đặc biệt chỉ sống dưới bệ toilet của bạn. Tôi là con vi khuẩn có thể dễ dàng len lỏi qua 3 lớp giấy toilet. Tôi đẻ trứng dưới mi mắt của bạn khi bạn ngủ, và các con của tôi sẽ đào hầm xuyên qua não bạn! Chỗ ngủ của tôi chính là công tắc đèn của bạn!

Những loài động vật ghê sợ nhất
1.5 (2) votes

Viết Bình Luận

Bình luận với lời lẽ khiếm nhã sẽ bị "ban"/block IP vĩnh viễn