4 Comments

  1. Thiện dâm says:

    Đụ hay vãi cả lồn ra ấy

  2. Thánh VKL says:

    Chuẩn CMNR híp chết mịa chị đuy.

  3. thảo my says:

    chị em với nhau phải hiếp dâm chứ tự nhiên chị không chịu

Viết Bình Luận

Bình luận với lời lẽ khiếm nhã sẽ bị "ban"/block IP vĩnh viễn